Share this
1 2 3 4

Peace Bridge

Bridging Communities

The Peace Bridge, Derry Londonderry, will be officially opened to the public on SATURDAY 25 JUNE 2011.

The Peace Bridge is one of the largest and most iconic projects to be supported under the European Union’s European Regional Development Fund’s Peace III Programme (2007-2013). More than £14m has been provided for the successful delivery of the bridge with match-funding provided by the Department for Social Development (NI) and the Department of the Environment, community and local government.

A weekend of activities has been arranged in the city to celebrate the opening of the bridge with the centrepiece of the weekend being the official opening on Saturday 25 June starting at 1.30pm and running throughout the day. 600 children from schools across the Derry City Council area will leading the opening celebration and ceremony with the assistance of an orchestra and choir while civic leaders and citizens will perform the opening and be the first persons to step across the new bridge. Following the official proceedings, the Peace Bridge will be open to the public from 3.00 pm.

The celebrations will continue with a range of music and arts events including a fireworks extravaganza later on Saturday evening at 10.30 pm followed by the switching on of Mute Meadow public artwork.

Download a copy of the programme of the celebratory events here

 

Osclófar Droichead na Síochána go hoifigiúil don phobal ar an Satharn 25 Meitheamh 2011.

Tá an Droichead Síochána ar cheann de na tionscadail is mó agus is íocónaí a fuair tacaíocht faoi Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa de Chlár Síochána II (2007-2013). Cuireadh breis agus £14m ar fáil don tionscadal seo agus tá cistiú meaitseála á theacht ón Roin Forbartha Sóisialta (TÉ) agus ón Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúla.

Tá réimse imeachtaí beartaithe don deireadh seachtaine seo le hoscailt an droichid shíochána a cheiliúradh; osclófar é go hoifigiúil ar an Satharn 25 Meitheamh ag tosú ar 1.30in agus leanfaidh imeachtaí ar aghaidh ar fud an lae. Beidh 600 páiste ó scoileanna ar fud fad na cathrach páirteach sa searmanas oscailte agus beidh tionlacan ceoil ó chór agus ó cheolfhoireann. Nuair a bheidh na himeachtaí oifigiúla thart beidh an droichead oscailte don phobal ó 3:00in ar aghaidh.

Leanfaidh an siamsaíocht cheoil agus chultúrtha ar aghaidh le taispeántas tinte ealaíne tráthnóna Dé Sathairn nuair a osclófar an píosa ealaíne poiblí is mó ar oileán na hÉireann – An Móinéar Balbh.

advice & information

quick links

Find the service you need below

Services
Go

E-zine

Register here for your monthly ezine and keep updated on Council projects and initiatives
Share this
1 2 3 4